Team – Huisartsenpraktijk Overasselt – Overasselt
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Overasselt
Beatrixstraat 6 6611BT
Overasselt

Team

Huisartsen

In onze huisartsenpraktijk zijn de volgende huisartsen werkzaam: dokter Nolet, dokter Kuijper, dokter Schoevers en dokter Rongen. Wij streven er naar dat een patiënt steeds bij dezelfde huisarts komt. Bij spoed of afwezigheid van de huisarts kunt u bij een van de andere artsen terecht.
Als huisartsen werken wij volgens de reguliere (dus niet de alternatieve) geneeskunde.

De praktijk leidt artsen op tot huisartsen. Deze artsen zullen steeds gedurende een jaar in onze praktijk werkzaam zijn. Aanvankelijk werken zij onder directe supervisie van een van de huisartsen en zullen geleidelijk steeds zelfstandiger spreekuren, visites en verrichtingen doen.

Margriet Nolet

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaDiDo

BIG-nummer: 19044288401

Bart Kuijper

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaWoVr

BIG-nummer: 19062055301

Marloes Rongen

Huisarts

Beschikbare dagen:

DiWoVr

BIG-nummer: 8992262081

Bregje Thoonsen

Huisarts

Beschikbare dagen:

MaWoVr

BIG-nummer: 5905932101

Praktijkverpleegkundige

In onze huisartsenpraktijk is ook een praktijkverpleegkundige werkzaam.
Zij verleent zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast houdt zij zich bezig met ouderenzorg. Zij heeeft hiervoor zelfstandige spreekuren. Alle behandelingen worden met de huisartsen besproken en zijn protocollair vastgelegd. Op verzoek van de huisartsen gaat zij op huisbezoek om thuissituaties te inventariseren. Daarna coördineert zij, indien nodig, het contact met andere hulpverlenende instanties.

Saskia Venbrux

Praktijkondersteuner somatiek

Beschikbare dagen:

DiDoVr

BIG-nummer: 79019075830

POH-GGZ

De huisartsenpraktijken van Huisartsenpraktijk Overasselt en de huisartsenpraktijken in De Kroonsteen en De Vuursteen, hebben samen Praktijkondersteuners Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst.

De huisarts kan u naar de praktijkondersteuner GGZ verwijzen bijvoorbeeld bij spanningsklachten, angstklachten, depressieve gevoelens, slaap- of rouwproblemen. In een gesprek bekijkt de praktijkondersteuner GGZ samen met u welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf zijn of een verwijzing naar een psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of andere hulpverlening.

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dit houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Joyce Kersten

Praktijkondersteuner GGZ

Beschikbare dagen:

Di

BIG-nummer: 59019082230

Beschikbare dagen:

Wo

BIG-nummer 40819176830

Doktersassistentes

De doktersassistentes hebben een groot aantal taken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en geven telefonische adviezen, zo nodig na overleg met uw huisarts.
Om het spreekuur zo goed mogelijk te kunnen plannen, zullen de assistentes u soms vragen naar de reden van uw afspraak. Zij hebben net als de artsen geheimhoudingsplicht.

Tevens zijn zij opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren.
Na afspraak kunt u terecht voor o.a. wondverzorging, verwijderen van hechtingen, bloed- en urineonderzoek, het geven van injecties, bloeddruk meten, oren uitspuiten, het behandelen van wratten en het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Lonneke Janssen

Administratief medewerkster

Praktijkmanager

Het takenpakket van de huisarts is de laatste jaren verzwaard vanwege een verschuiving van taken van de tweede naar de eerste lijn. De praktijkmanager ondersteunt de huisartsen in allerlei niet-medische zaken om hen zo in staat te stellen hun primaire medische taken zo goed mogelijk te vervullen. Zij heeft daardoor een centrale rol binnen de huisartsorganisatie en  heeft o.a. taken op het gebied van: Personeel en personeelsbeleid (HR), Communicatie, Innovatie, Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbeleid, Organisatie, Samenwerking (intern en extern), Facilitair en  Financiën.

De praktijkmanager werkt bij de vier huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Gezondheidscentra Samen Gezond.

Karlijn Joris

Praktijkmanager

Beschikbare dagen:

MaDiWoDo

Karlijn Joris-Driessen is praktijkmanager en is (meestal) in de praktijk aanwezig op dinsdagochtend.

Aios

Op dit moment is er geen Aios in  onze praktijk.